Spoštovani,

V želji po zagotavljanju enakih možnosti storitev za vse obiskovalce, vas prosimo, da upoštevate sledeči

PRAVILNIK HARMONYfit center za  dušo in telo

 

1. Splošna določila

– Rekvizitov in drugih pripomočkov ne posojamo za uporabo izven centra.
– Uporaba mobilnih telefonov med vadbo ni dovoljena.
– V vadbene prostore ni dovoljen vnos hrane.
– Prosimo vas, da se držite dogovorjenih terminov.
– Na aktivnosti prihajajte točno, saj z vstopanjem med uro motite ostale prisotne, sami pa zamudite najpomembnejši del ure – ogrevanje, uvodni del …
– Vsi obiskovalci ste dolžni vzdrževati red in čistočo v vseh prostorih centra.
– V primeru kakršnihkoli težav ali vprašanj se lahko obrnete na osebje centra.
– S prijavo na aktivnost se strinjate s splošnimi pogoji in obenem dovoljujete fotografiranje in snemanje za arhiv in predstavitev programa centra.

 

2. Vodena vadba

– Vstop v center je dovoljen le v čisti športni obutvi, ki je namenjena izključno vadbi v notranjih prostorih.
– Uporaba brisače je obvezna.
– Po končani vadbi pospravimo za seboj, pripomočke pa zložimo nazaj na predvidena mesta.

 

3. Aktivnosti za otroke

– V centru je lahko istočasno zaradi varnosti prisotnih največ 20 otrok.
– Na delavnicah starši niso prisotni, razen če to posebej želijo.
– Pred vstopom otroka v center je potrebno izpolniti obrazec za prijavo in obvezno vpisati kontaktni telefon, na katerega ste dosegljivi v času, ko je otrok pri nas.
– Praviloma predšolskega ali šolskega otroka pripelje starš ali skrbnik, po njega pa lahko pride tudi druga oseba (ob predložitvi osebnega dokumenta), ki jo starš oziroma skrbnik navede v obrazcu za prijavo.
– Iz varnostnih razlogov prosimo starše, da otrokom odstranijo nakit in ostale predmete, ki bi lahko poškodovali njih ali druge otroke (posebej to velja za vadbene ure). Prav tako prosimo, da pred vstopom otroci ne žvečijo žvečilnih gumijev.
– Starši otroke v centru puščajo na lastno odgovornost. Zaposleni ne odgovarjajo za morebitne poškodbe, ki so posledica nepravilne, nevarne in nesmotrne uporabe opreme in igrač ter prav tako ne odgovarjajo za poškodbe, ki si jih povzročijo otroci med seboj. Vso opremo redno preverjamo, tako da bodo zagotovljeni najvišji varnostni standardi.
– Otrokom, ki bolehajo za nalezljivo boleznijo vstop v center ni dovoljen, da ne bi ogrozili zdravja ostalih otrok. Prav tako je obvezno obvestiti osebje o morebitnih alergijah in kroničnih boleznih otroka. To velja tudi za primere, ko otroci ne marajo ali ne smejo jesti ali piti določene hrane in pijače.

 

4. Najem prostorov

– Najemnik v času najema sam poskrbi za varnost izvajalcev in udeležencev (obiskovalcev).
– Pripomočke uporablja na lastno odgovornost.
– Prostor mora uporabljati v skladu s splošnimi pogoji.
– Upoštevati in spoštovati mora hišni red.
– Prijaviti mora morebitne poškodbe najetih prostorov ali odtujitve inventarja. – Če so poškodbe nastale zaradi malomarnosti s strani najemnika oz. uporabnika, jih je le ta dolžan odpraviti, oziroma poravnati vso nastalo škodo.
– Najemnik mora ravno tako izvajati ukrepe s področja požarne varnosti in varstva pri delu v času uporabe prostorov.
– Prostore zapusti v enakem stanju kot jih je prevzel (za seboj prostor počisti in odnese smeti).
– O morebitnih napakah v ali na objektu nemudoma obvesti upravljalca.

Želimo vam obilo užitkov in prijetno sprostitev!